Corona protocollen voor dagtochten aan boord van onze zeilschepen

Hieronder staan de opgestelde protocollen verantwoord varen, waar wij ons tijdens het zeilen per 1 juni 2020 aan houden i.v.m. de Corona maatregelen.

Bijgewerkt op 10 juli 2020

Preambule

 • Deze afspraken gelden voor alle zeilchartervaart gerelateerde activiteiten.
 • Uitgangspunt is dat het helder en hanteerbaar is voor alle eigenaren, bemanningsleden en klanten.
 • Voor specifieke maatregelen wordt verwezen naar de branchegewijze voorlichting. Ondernemers en klanten houden zich aan de RIVM-richtlijnen.
 • Brancheorganisaties, schepen en overheid communiceren over de afspraken. Schepen maken afspraken zichtbaar op een digitaal portaal, in een overeenkomst en aan boord.

Protocol bepalingen dagtochten zeilreizen

Voor ondernemers

 • Regels worden digitaal gepubliceerd, worden gedeeld in overeenkomsten en zijn zichtbaar aanwezig aan boord.
 • Geef, in de overeenkomst, het maximum aantal klanten aan dat tegelijkertijd aan boord mag. Richtlijn is de voorgeschreven groepsgrote/-samenstelling zoals bepaald in de noodmaatregelen.
 • Er word geen catering ‘aan boord’ geleverd. Eventuele consumptie goederen worden door de klant zelf meegenomen of aangeleverd voor vertrek door een extern bedrijf.
 • Zorg voor maximale hygiëne, met extra aandacht voor de te nemen tijd om dit te verzorgen.
 • Zorg voor duidelijke protocollen inzake omgang met de klant, veiligheidsinstructie en bewustzijn.
 • Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd

Voor ondernemers die 1,5 meter niet kunnen waarborgen als gevolg van buitengewone omstandigheden

 • Vraag de klant om een algemene verklaring inzake de gezondheid van de reizigers op basis van degeldende richtlijnen.
 • Zorg dat de bemanning met klantcontact elke ochtend hun temperatuur opmeten (zodat veiligheid klant gewaarborgd is).

Voor klanten

 • Volg altijd de aanwijzingen van de bemanning op. Er is een strikte hiërarchie aan boord waarbij de schippers instructies ten alle tijden opgevolgd dienen te worden.
 • Kom alleen met de toegestane en afgesproken groepssamenstelling.
 • Kom niet naar het schip als je verkouden bent of griepklachten hebt.
 • Betaling (indien van toepassing) geschiedt vooraf.

Voor de gemeente

 • Pleeg overleg met de havendienst en evalueer met deze en de ondernemer op regelmatige basis. Doel van het overleg is het voorkomen van samenscholing als gevolg van de bedrijfsactiviteiten.

Protocol eindreiniging aan boord van charterschepen

Op basis van en aangepast vanuit de handleiding ‘Huishouding Zorginstellingen’
C.F. Youell, 11 april 2020.

Doel

Het doel van deze werkinstructie is dat bemanningsleden en eventueel ingehuurde
schoonmakers weten hoe, en volgens welke richtlijnen, het schip dient te worden gereinigd.

Toepassingsgebied

Deze werkinstructie is van toepassing voor de bemanning, ingehuurd personeel en van
toepassing aan boord van het aangeboden schip.

Werkwijze

1. Algemeen

 • Isolatie op en aan boord, Er word gewerkt met handschoenen en een schort. Er is geen risico op besmetting via druppels.
 • Neem alleen de noodzakelijke materialen mee naar binnen.
 • Wees er alert op om als je handschoenen draagt niet met de handschoenen de ogen, neus en mond aan te raken.
 • Trek beschermende maatregelen uit voor het verlaten van de gereinigde ruimte.
 • Wegwerpmaterialen worden verzameld in afgesloten container en opgeslagen in een niet, publiekelijk, toegankelijke ruimte. Wasbare materialen worden direct gewassen, dan wel in afgesloten plastic zakken vervoerd tot het moment van wassen.
 • Was je handen voor het verlaten van de ruimtes benendendeks.

Wat is huishoudelijk reinigen:

De gebruikelijke reinigingsmethode aan boord van charterschepen (bij voorkeur met
sprayflacon, microvezeldoek, vloerwisser).

Wat is desinfecteren:

Reinigen met alcohol 70% of goedgekeurde desinfectiedoekjes, of chlooroplossing 1 tablet in 5 liter water, of 125ml bleekmiddel in 5 liter water.

Stap 1: Eindreiniging benedendeks

 • Huishoudelijke reinigen van dagverblijf en sanitair. Hutten en andere gastruimtes zijn deugdelijk en permanent afgesloten.
 • Het gebruik van serviesgoed dient ontmoedigt te worden. Na gebruik dient dit desinfecteerd te worden.

Stap 2: Eindreiniging bovendeks

 • Het hele schip word geschrobd en gespoeld. Het gastendeel (kuip) wordt gereinigd waarbij extra aandacht gegeven word aan zitgedeeltes en handrelingen.

Stap 3: Algemene zaken

 • Achtergelaten zaken dienen verwijdert te worden in afgesloten plastic zakken.

Stap 4: In het geval van een vermoeden van besmettingsgevaar

 • Het schip dient gedesinfecteerd te worden (alcohol of bleek) en mag pas 48 uur na desinfectering weer aangeboden worden, met toestemming van de bevoegde autoriteiten.