Corona protocollen aan boord van onze schepen

De brancheorganisatie BBZ heeft, met inbreng van een aantal schippers, protocollen opgesteld die vanaf 1 juni zorg dragen voor een Corona veilige omgeving aan boord van onze schepen tijdens onze georganiseerde zeilreizen.

Bijgewerkt op 10 juli 2020

Zo verzorgen wij Corona veilige zeilreizen

Op basis van de protocollen en de situaties aan boord van de verschillende schepen hebben we een aantal voorzieningen aangebracht:

 • Loopwegen van bemanning en de klant zijn gescheiden. Daar waar dit niet mogelijk is hebben we handzeep gel klaarstaan en wordt extra aandacht besteed aan hygiëne.
 • Aan boord zijn naast de gebruikelijk reinigingsmiddelen extra desinfecterende middelen aangeschaft. Denk hierbij aan handgel (alcoholbasis), schoonmaak spray (alcoholbasis), handschoenen etc etc.
 • Vooraf vind er contact plaats met de klant waarbij naast de gebruikelijke afspraken er ook extra aandacht besteed word aan de gezondheidstoestand en groepssamenstelling.

Maatregelen voor gasten en crew tijdens Corona

Onderstaand de BBZ maatregelen, waar wij ons aan houden.

1.Maatregelen voorafgaand aan de reis

 • Geef, in de overeenkomst, het maximum aantal deelnemers aan dat tegelijkertijd aan boord mag.
 • Bepalend is de voorgeschreven groepsgrootte/-samenstelling zoals bepaald in de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid.
 • Maatregelen worden op de website van de ondernemers gepubliceerd.
 • Betaling geschiedt vooraf.
 • Kom niet aan boord bij verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen of koorts.

2. Algemene maatregelen

 • Hang duidelijk zichtbaar – in alle openbare ruimtes van het schip – een hygiëne instructie op.
 • Leg gasten uit welke maatregelen genomen zijn en hoe zij zelf kunnen bijdragen aan een veilige omgeving. (zie instructies aan gasten en personeel).
 • Zorg ervoor dat er bij de ingang(en) van het schip een mogelijkheid is om de handen te ontsmetten.
 • Zet in elke hut, bij openbare wastafels en bij openbare toiletten pompjes met desinfecterende zeep en papieren handdoeken (i.p.v. stoffen handdoeken).
 • Controleer bij aan boord gaan of er sprake is van verschijnselen die mogelijk op Corona duiden.

3. Instructies aan bemanning

 • Dagelijkse briefing bemanning.
 • Wat gaat goed, wat kan beter, wat moet aangepast worden?
 • De bemanning heeft een voorbeeldfunctie; iedereen houdt zich aan de regels.
 • Bemanning maakt schoon volgens schoonmaken aan boord protocol.

4. Instructies aan gasten

 • Aan het begin van de reis instructies geven aan de gasten, daarna herhalen indien nodig.
 • Vaak handen wassen met desinfecterende zeep.
 • Handen schudden en ander fysiek contact vermijden.
 • Niesen en hoesten in de elleboog of papieren zakdoeken gebruiken.

5. Algemene maatregelen catering

 • Er mag tijdens het varen beneden dek geen maaltijd genuttigd worden zonder de 1,5 meter regel te kunnen handhaven.
 • Zo min mogelijk personeel in de keuken.
 • Bij zelfcatering gelden dezelfde voorwaarden.
 • Glazen, bestek etc. altijd afwassen (in de vaatwasser) met heet water.
 • Wegwerp servetten en placemats gebruiken.
 • Gebruik zoveel mogelijk mono-verpakkingen voor broodbeleg, maar denk ook aan zoutjes etc.
 • Vermijd zoveel mogelijk gebruik van etenswaar waar gasten met de handen aan moeten zitten.

6. Bar

 • Oppervlaktes regelmatig reinigen.
 • Geen bier uit de tap.
 • Glazen wassen in heet water.
 • Contactloos betalen.

7. Ten slotte

 • Als een bemanningslid of gast tijdens de reis last krijgt van verkoudheidsverschijnselen (longklachten en kortademig) en koorts moet deze het schip verlaten.
Corona protocols on our ships

Schoonmaal protocol aan boord van onze schepen

Onderstaand de BBZ maatregelen t.b.v. schoonmaak protocol waar wij ons aan houden.

1. Algemeen

 • Er wordt gewerkt met handschoenen en een schort.
 • Wees er alert op om als je handschoenen draagt niet met de handschoenen de ogen, neus en mond aan te raken.
 • Trek beschermende maatregelen uit voor het verlaten van de gereinigde ruimte.
 • Wegwerpmaterialen worden verzameld in afgesloten container en opgeslagen in een niet publiekelijk toegankelijke ruimte.
 • Was je handen voor het verlaten van de ruimtes.

2. Definities

 • Huishoudelijk reinigen: De gebruikelijke reinigingsmethode aan boord van charterschepen (bij voorkeur met sprayflacon, microvezeldoek, vloerwisser).
 • Desinfecteren: Reinigen met alcohol 70% of goedgekeurde desinfectiedoekjes, of chlooroplossing 1 tablet in 5 liter water, of 125ml bleekmiddel in 5 liter water.

3. Dagelijkse routine

 • Schoonmaken van reling en andere veel aangeraakte oppervlakten bij van en aan boord gaan van gasten.
 • 2 keer per dag reinigen van sanitair.
 • Dagelijks desinfecteren van deurklinken en overige vaak aangeraakte oppervlakten (deurtjes, deurknoppen, kuipbanken).
 • Alle vaat wordt altijd in de vaatwasser of met heet water afwassen.
 • Aan dek: schoonmaken van reling, handles van lieren en andere veel aangeraakte oppervlakten.
 • Desinfecteren van toetsenborden van navigatieapparatuur/marifoon/intercom.
 • Wasbare materialen worden direct na gebruik gewassen, dan wel in afgesloten plastic zakken vervoerd tot het moment van wassen.

4. Eindreiniging

 • Benedendeks: huishoudelijk reinigen van dagverblijf, hutten, sanitair, kombuis en bar
 • Bovendeks: het hele schip word geschrobd en gespoeld. Het gastendeel (kuip) wordt gereinigd waarbij extra aandacht gegeven word aan zitgedeeltes en handrelingen.
 • Achtergelaten zaken dienen verwijdert te worden in afgesloten plastic zakken.

5. In het geval van een vermoeden van besmettingsgevaar

 • Het schip dient gedesinfecteerd te worden (alcohol of bleek) en mag pas 48 uur na desinfectering weer aangeboden worden, met toestemming van de bevoegde autoriteiten.